Östhammars kommuns Riktlinjer för stöd till lokala föreningar i Östhammars kommun för arbete med slutförvarsfrågor