Mål nr M3171-04. Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen inlämnad av Oskarshamns Kraftgrupp AB (OKG)

Författare
Utgivningsdatum
2005-03-31

PDF, 201 KB

Dokument av Lars-Olov Höglund

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

0 ALLMÄNNA SYNPUNKTER
1 RÄTTSLIG GRUND, TALERÄTT OCH PARTSSTÄLLNING
2 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER, BAT INOM SKI´S ANSVARSOMRÅDEN
3 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER INOM SSI´S ANSVARSOMRÅDE
4 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER FÖ
5 TILLSTÅNDSPRÖVNING AV EFFEKTÖKNING
7 SÄKERHET FÖR AVVECKLING OCH EFTERBEHANDLING
8 SVERIGES 15 MILJÖKVALITETSMÅL
9 FORMALIA
10 GENOMFÖRDA OCH FRAMTIDA ANLÄGGNINGSÄNDRINGAR
11 DOKUMENTATION
12 SYN
13 TIDSBEGRÄNSAT TILLSTÅND
14 HUSHÅLLNING MED VATTEN, OCH UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN
15 RADIOAKTIVA GASER OCH KONTAMINERAD LUFT
16 FRIKLASSNINGSAVFALL
17 REAKTORHAVERI OCH STORA UTSLÄPP AV RADIOAKTIVA ÄMNEN
EFTER OLYCKSHÄNDELSE, NATURKATASTROF ELLER
TERRORISTATTENTAT
18 SÄKERHETSFILTRETS FUNKTION
20 KÄRNAVFALL TILL CLAB FÖR SENARE SLUTFÖRVARING I SFL
21 TURBINOLJA
22 KYLKOMPRESSORER, VÄRME- OCH KYLSYSTEM
23 DIESELAGGREGAT
24 KEMISKA TILLSATSER I SÄKERHETSFILTER
25 TILLÅTLIGHETSPRÖVNING
26 SAMMANFATTANDE YRKANDEN
27 KORT OM MIG SJÄLV
BILAGOR

Utgivningsår
Bilaga Storlek
hoglund20050331.pdf 200.09 KB