Om bergen faller sönder - En suggestiv berättelse om uranjakt i de svenska fjällen