Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen DOM 2012-02-16 Mål nr M 2635-07 Dok. Id 203550 SAKEN Tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk m m vid Simpevarp, Oskarshamns kommun; uppskjuten fråga - avser utsläpp av radioaktiva ämnen