Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas / The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat