Effekter av SKB:s slutförvarsprojekt - Vad händer om det inte byggs?