Analys av kärnbränsleförvarsfrågan efter mark-och miljödomstolens yttrande till regeringen