Yttrande med anledning av planerad förvaring av använt kärnbränsle / radioaktivt avfall vid Forsmark