Varför inväntar inte Östhammar besked om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet?