Debatten om slutförvaret bör handla om de tekniska kraven – inte mellanlager