Pressmeddelande ang. Studsvik och Östersjön, från konferensen "Coping with Nuclear Waste", Stockholm 27-29 april 2007