Remissyttrande från Milkas gällande sammanläggning av Statens Strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftinspektion Ds 2007:16