Slutförvaring av högaktivt kärnavfall i djupa borrhål - En utvärdering baserad på senare års forskning om berggrunden på stora djup