Jordskalv i slutförvaret för kärnavfall - Seminarium och utfrågning 2006-03-15-16