Rapport från offentligt sammanträde med Samråds- och MKB-grupp Forsmark, Östhammar, 27 februari 2008