Yttrande om planerna på byggandet av nya kärnkraftverk i Finland, Dnr 121-1152-08