Rapport från offentligt sammanträde med Samråds- och MKB-grupp Forsmark, Östhammar, 23 maj 2008