Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning om platsval för slutförvar av kärnavfall, 4-5 juni 2008