Rapport från offentligt sammanträde med Samråds- och MKB-grupp Forsmark, Östhammar och MKB-forum Oskarshamn på Arlanda 6 oktober 2008. Kärnavfallsnytt Nr. 6/2008