Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning om deltagande och demokrati, Stockholm 3 december 2008