Talmanus av miljöminister Andreas Carlgren på Kärnavfallsrådets utfrågning om slutförvar av kärnavfall 4 juni 2008