Problem: Kärnavfallsfrågan. Lösning: Okänd. Information inför rådgivande folkomröstning i Östhammars kommun söndag 4 mars 2018

Utgivningsdatum
2017-08-12

Se också: Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen (FMKK), Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Jordens Vänner (JV). 2017-03-07. Affischer inför den rådgivande folkomröstningen i Östhammars kommun söndag 4 mars 2018 - Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark?

PDF, 1,73 MB. Formaterat för utskrift som A5 häfta (24 sidor).

Problem: Kärnavfallsfrågan. Lösning: Okänd. Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark?

Utgivningsår
Bilaga Storlek
problem-karnavfallsfragan20170812.pdf 1.73 MB