Reservation 2020-09-22 av Bertil Alm (C), Cecilia Bernsten (C) och Lisa Landberg (C) Ang kommunfullmäktiges beslut § 92 om extra fullmäktigesammanträde 2020-10-13 för behandling av ”vetobeslutet”

PDF, 987 KB

Länk till inspelning av kommunfullmäktigas extrasammanträde 13 oktober 2020 om "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark": https://play.quickchannel.com/play/uk74k3 

BilagaStorlek
reservation-i-kf-osthammar20200922alm-bernsten-landberg.pdf986.59 kB