Reservation 2020-10-13 av Bertil Alm (C), Cecilia Bernsten (C) och Lisa Landberg (C) Ang Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark