Reservation 2020-10-13 av Bertil Alm (C), Cecilia Bernsten (C) och Lisa Landberg (C) Ang Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

PDF, 1,02 MB

Länk till inspelning av kommunfullmäktigas extrasammanträde 13 oktober 2020 om "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark": https://play.quickchannel.com/play/uk74k3 

BilagaStorlek
reservation-i-kf-osthammar20201013alm-bernsten-landberg.pdf1.02 MB