Slutförvar inte uppfyller kraven för fullgod säkerhet - Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen den 3 juni 2009 med anledning av SBB AB:s platsval beslut om slutförvar av använt kärnbränsle

Utgivningsdatum
2009-06-03

KB3-metoden för slutförvar av utbränt kärnbränsle är en metod där tusentals ton högaktivt uran skall sänkas ner 500 meter under jordytan inneslutet i 100-tals kopparklädda gjutjärnsbehållare. Det inneslutna aktiva uranet ger dessa behållare en yttertemperatur av ca +100 grader C och denna värme kan försura omkringliggande grundvatten och på sikt orsaka fräthål i koppar-järninneslutningen. Vi inom Folkkampanjen anser att denna metod för slutförvar inte uppfyller kraven för beprövad och fullgod säkerhet som ger ett garanterat skydd för omgivningen och för kommande generationer. Folkkampanjer kräver en från kärnkraftindustrin helt oberoende utredning. Det är vårt ansvar att detta avfall hålls skilt från allt biologiskt liv i minst 100.000 år.

 

För mer information
Kontakta Eia Liljegren
Tel 0705 98 60 84
e-post: eia @ folkkampanjen.se

Utgivningsår