Riktlinjer till ideella miljöorganisationer om statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor