Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning med tillhörande konsekvensutredning (synpunkter senast den 30 september 2009)

Utgivningsdatum
2009-07-17

Källa: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Remisser/Remiss-rorande-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-friklassning/

 

Remiss rörande förslag till föreskrifter och allmänna råd om friklassning

 

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning med tillhörande konsekvensutredning är nu ute på remiss.

Du har möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget senast den 30 september 2009. Synpunkter skickas till registrator@ssm.se eller Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ange gärna referens SSM 2008/549.

Beslut om externremiss friklassning (Obs! fel diarienummer har angivits i brevhuvudet vid postutskicket).

Remissversion föreskrifter om friklassning

Remissversion allmänt råd om friklassning

Bakgrund och kommentar till friklassningsföreskrifter

Konsekvensutredning friklassning

 

Utgivningsår