Vitbok - beslutet om Forsmarkslagret för låg- och medelaktivt avfall

Se bifogad PDF (4,8 MB).

Den finns också som bilaga till "Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om kompletteringsbehovet i SFR2" från 30 september 2015 (http://www.mkg.se/naturskyddsforeningen-och-mkgs-yttrande-om-kompletteringsbehovet-i-sfr2).

AttachmentSize
westerlund-staffan1983vitbok-forsmarklagret.pdf4.8 MB