Informationsträff gällande slutförvarsfrågan

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 13 Feb 2018
Gimo

Källa: http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/inbjudan-till-informationstraff-2/

Inbjudan till informationsträff

2018-02-02

Den 13 februari anordnar Östhammars kommun en informationsträff gällande slutförvarsfrågan. Vi bjuder in de aktörer som är mest engagerade i frågan för att berätta om sin roll och sitt arbete. Vi berättar även om hur situationen i processen ser ut och vad som händer nu. Det finns då även möjlighet att ställa frågor.

Medverkande aktörer är bland annat: (Vi uppdaterar denna lista löpande)
– Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)
– Strålsäkerhetsmyndigheten
– Östhammars kommun
– Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
– Milkas

Även Mark- och miljödomstolens samt Naturvårdsverkets arbete presenteras.

Detta är en del av det kunskapsbyggande kring slutförvarsfrågan som Östhammars kommun hela tiden jobbar med.

Moderator: Ulf Wickbom
Tid: 13 februari, 18:00 (vi bjuder på fika från 17:30)
Plats: Ladan i Gimo (Karta)

Mötet är kostnadsfritt och kommer att sändas på webben, via denna sida.