Östhammars kommuns Informationsträff om utbyggnaden av SFR

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 25 Apr 2018
Österbybruk

Källa: Östhammars kommun

Tid: den 25 april kl 18.00-19.30
Plats: Österbyskolans matsal, Dannemoravägen 5, Österbybruk

Utbyggnaden av SFR

Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden på SKB, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av SFR (slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall). Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten kommer att berätta om kommunens arbete med ansökan. Det kommer även finnas tid för frågor.

Föredraget kommer att webbsändas (se http://www.slutforvarforsmark.se)

Östhammars kommun bjuder på fika.