Almedalsveckan 2018: Kärnkraft och kärnkraftsavfall

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Sun 01 Jul 2018 - Sun 08 Jul 2018
Visby

Den officiella hemsidan: http://www.almedalsveckan.info/
Sök i programmet: http://program.almedalsveckan.info/event/search/
(sök på t.ex. "kärnkraft" eller "energi" för flera än de listan nedan)

SKB:s fartyg m/s Sigrid, Kajplats 2: se t.ex. http://www.almedalsveckan.info/fartyg

Seminarium 3 juli kl. 08:30 - 09:20
Hur kan man kravställa god säkerhetskultur?
Strålsäkerhetsmyndigheten
Plats: Österdahls brygga, Holmen, Visby Hamn
Medverkande:
Anne Edland, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Carl Bladh, inspektör, Strålsäkerhetsmyndigheten
Johan Svenningsson, vd, Uniper
Marianne Törner, forskare, Göteborgs universitet
Pelle Gustafson, chefsläkare, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

Seminarium 3 juli kl. 09:30 - 10:30
Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle?
Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet
Plats: Österdahls brygga, Holmen, Visby Hamn
Medverkande:
Ansi Gerhardsson, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Carl Reinhold Bråkenheim, ordförande, Kärnavfallsrådet
Jakob Spangenberg, kso, Östhammars kommun
Eva Halldén, vd, Svensk Kärnbränslehantering AB
Joachim Stormvall, Opinionsgruppen för säker slutförvaring – Oss

Seminarium 3 juli kl. 10:45 - 11:30
Slutförvar för använt kärnbränsle – ett beslut under osäkerhet? Kärnavfallsrådet
Plats: Österdahls brygga, Holmen, Visby Hamn

Seminarium 4 juli kl 11:00 - 11:50
Hör kärnkraft hemma i ett civiliserat samhälle? Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Jordens Vänner, Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat
Plats: Södra kyrkogatan 9, "Syregården, stora seminarierummet"

Seminarium 4 juli kl 15:00 - 15:45
Globalt ansvar – hur samverkar man kring ett slutförvar av använt kärnbränsle? Östhammars kommun
Plats: Donners plats 6
(Livestream och arkiverat på https://www.youtube.com/channel/UC1iuPJrXIz2TubxqwXVhAvw/videos)
Medverkande:
Jacob Spangenberg, kommunstyrelseordförande (C), Östhammars kommun
Bodil Liedberg Jönsson,, chef för Strategiska utvecklingsprojekt, Oskarshamns kommun
Ansi Gerhardsson, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Gábor Szendrö, utredningen om översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet
Henrik Pederby, moderator, Region Uppsala