Värmlandmot Kärnkraft: Fukushimadagen - Manefestation och möte

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Sat 10 Mar 2018
Karlstad

Källa: http://varmlandmotkarnkraft.se/nyhetsbrev-2018-02-22/

GAMMAL KÄRNKRAFT ROSTAR!
Miljödomstolen har sagt nej till planerat slutförvar för utbränt kärnbränsle.
Risker för radioaktivt läckage under tusentals år.
Ytterligare en anledning att snabbt sluta producera mer atomsopor och öka
takten på omställningen till förnybar energi!

Planera in en viktig och intressant eftermiddag
LÖRDAG DEN 10 MARS, KL 12 – 13
MANIFESTATION
Västra Torggatan/Tingvallagatan i Karlstad.

  • Blå Björk med Papis inleder med trummor.
  • Johan Swahn, Miljörörelsens kärnavfallsgranskning (mkg)
  • Elisabeth Holmström, Kärnkraftsfritt Bottenviken
  • Monika Bubholz, Miljöpartiet
  • Andreas Pettersson, Christoffer Engkvist, Adam Slottner, Centerpartiet
  • Håkan Svenneling, Vänsterpartiet
  • Margareta Jonilsson, Christina Gabrielsson, Feministiskt Initiativ
  • Eva Hallström, Gröna Kvinnor

Moderator: Eva Hedberg, VmK
Det blir musik, fika och information på plats kl 11 – 13.30. Givetvis bedrivs mikrofonen med
solel!

BIBLIOTEKSCAFÉET KL. 14.30
HUR MÅR KÄRNKRAFTEN EFTER MILJÖDOMSTOLENS AVSLAG?

Möt Johan Swahn, Naturskyddsföreningens expert på kärnavfall, som kritiskt har granskat
industrins planer på slutförvar av farliga atomsopor och fick gehör för kritiken i domstolsförhandlingarna.

Möt också Elisabeth Holmström från Bottenviken, där nu 18 kommuner säger nej till ett finsk-ryskt kärnkraftverk och ett aktivt och uthålligt nätverk av människor arbetar för att behålla Bottenviken fritt från kärnkraft.

Många organisationer står bakom:
Värmland mot Kärnkraft, Naturskyddsföreningen, Nätverket Ett kärnkraftsfritt Bottenviken,
Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet,
Vänsterpartiet, Gröna Kvinnor, Jordens Vänner, SERO (Sveriges Energiföreningars
Riksorganisation)