Östhammars kommuns webbsänt referensgruppsmöte: Myndigheter presenterar sina yttrande i prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Tue 19 Feb 2019
Gimo

Källa: Östhammars kommuns Nyhetsbrev nr 24. 8 februari 2019.

Länk för webbsändning: https://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/webbsandning-19-februari/

Tid: den 19 februari kl 16:00-17:30
Plats: Zoodiaken, Bruksgymnasiet, Gimo

Som en del i en föredragsserie om SFR har de myndigheter som lämnat in yttranden till mark- och miljödomstolen bjudits in för att presentera sina yttrande för referensgruppen. De myndigheter som kommer att presentera sina yttranden är Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Uppsala län.