Swe Q seminarium: Kvinnors tankar om förvar av kärnavfall på ett säkert sätt

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Thu 05 Mar 2020
Uppsala

Se bifogad PDF (152 KB)

Inbjudan torsdagen 5 mars 2020 kl. 14.00 – 16.00
Plats: Studieförbundet SENSUS, Västra Ågatan 16 i Uppsala

Hjärtligt välkommen att tillsammans med oss
•    fira att Swe Q varit verksam i 25 år
•    delta i ett samtal om
Kvinnors tankar om förvar av kärnavfall på ett säkert sätt

Vi börjar med fika och äter tårta för att fira våra 25 år i jämställdhetens tjänst och berättar minnen.

Seminariet inleds av Kirsti Kolthoff och Åsa Lindstrand, båda bosatta i Östhammars kommun, med en kort lägesrapport om det planerade slutförvaret i Forsmark därefter hälsar vi Ewa Larsson från Gröna Kvinnor välkommen för att belysa frågan om slutförvar av kärnavfall ur ett jämställdhetsperspektiv, avslutningsvis samtal.

Ewa Larsson ordförande i Gröna Kvinnor och samhällsvetare; Ewa medverkar kl. 17.00
i MR-nätverkets arrangemang på Stadsbiblioteket; - se nedan;

Kirsti Kolthoff, Swe Q, nyckelkvinna för Uppsala län i Gröna Kvinnor och representant för GK i styrelsen för Milkas, Miljöorganisationernas kärnavfalls sekretariat samt aktiv i IKFF Uppsala;

Åsa Lindstrand, ledamot i Swe Qs styrelse och ordförande i Östhammarföreningen Oss, Opinionsgruppen för Säkert Slutförvar;

Anmäl senast 1 mars 2020 till Gret-Lis Grönlund, gretlisg30@gmail.com,
tfn 072-167 76 22 om du kommer till fika och seminariet! 

Före firandet har vi haft årsmöte.

KL 17.00 startar MR-nätverkets (Mänskliga Rättigheter) i Uppsala firandet inför årets Internationella Kvinnodag på Stadsbiblioteket. Välkommen att ta del av föreläsningar och samtal om feminism och jämställdhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Programmet uppdateras löpande se Facebook @mrnatverketuppsala. MR-nätverket består av föreningar och aktörer som tillsammans uppmärksammar mänskliga rättigheter. Arrangemanget sker i samarbete med Sensus studieförbund och Uppsala Stadsbibliotek.

AttachmentSize
swe-q-karnavfall-uppsala20200305.pdf171.72 KB