Calender > Calender Archive

Datumsort icon Plats
Sat 14 Mar 2015 4-årsdagen av Fukushimakatastrofen Karlstad
Wed 11 Mar 2015 Manifestation på Fukushimadagen Stockholm
Sat 07 Mar 2015 Hudiksvalls Fredsdagar - Är det Fria ordet verkligen fritt? Hudiksvall
Wed 04 Mar 2015 Energi och hållbarhet i Japan Uppsala
Fri 23 Jan 2015 - Sat 31 Dec 2016 Film: Säker slutförvaring sökes ("Journey to the Saftest Place on Earth") SVT Kunskapskanalen
Wed 21 Jan 2015 Film: Säker slutförvaring sökes ("Journey to the Saftest Place on Earth") SVT Kunskapskanalen
Sun 18 Jan 2015 Film: Säker slutförvaring sökes ("Journey to the Saftest Place on Earth") SVT Kunskapskanalen
Tue 02 Dec 2014 SKB:s samård om utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab Oskarshamn
Wed 26 Nov 2014 Kärnavfallsrådet bjuder in till seminarium om organisationsfrågor kring uppbyggnad och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle Stockholm
Sat 01 Nov 2014 SKB:s avslutande samråd med länderna runt Östersjön, enligt Esbo-konventionen obestämd
Sun 26 Oct 2014 Toru Bovés personliga berättelse om kärnkraftskatastrofen i Fukushima Gimo
Sat 25 Oct 2014 Vad gör vi med kärnkraftsavfallet? Gimo
Tue 21 Oct 2014 Kärnkraftens framtid Stockholm
Mon 20 Oct 2014 - Sun 26 Oct 2014 Green Planet Week Torsby, Sunne och Hagfors kommuner
Mon 15 Sep 2014 - Wed 17 Sep 2014 OECD/NEA: Constructing Memory (Construire la mémoire) An International Conference and Debate on the Preservation of Records, Knowledge and Memory of Radioactive Waste across Generations Verdun, France
Sun 14 Sep 2014 Val i hela Sverige 2014 Sverige
Sat 09 Aug 2014 - Sat 16 Aug 2014 International Anti-nuclear Camp Neal Kiel, Germnay
Fri 08 Aug 2014 - Sun 10 Aug 2014 Jordens Vänners sommarläger Lindsberg i Falun
Wed 06 Aug 2014 - Sat 09 Aug 2014 Från Hiroshima till Nagasaki - Fyra Dagar För Fred Hudiksvall
Wed 30 Jul 2014 Briefing at the US Congress on the New World Nuclear Industry Status Report 2014 Washington, DC, USA
Tue 29 Jul 2014 International Launch of the New World Nuclear Industry Status Report 2014 Washington, DC, USA
Tue 29 Jul 2014 Pre-Release Press Briefing on the New World Nuclear Industry Status Report 2014 Washington, DC, USA
Sun 29 Jun 2014 - Sun 06 Jul 2014 Almedalsveckan 2014 Visby
Thu 12 Jun 2014 - Sun 15 Jun 2014 Nordisk Forum - New Action on Women's Rights Malmö
Fri 06 Jun 2014 - Sun 08 Jun 2014 Klimatriksdag 2014 Norrköpping
Tue 03 Jun 2014 Internationellt seminarium om djupa borrhål och den tyska kärnavfallsituationen Stockholm
Wed 14 May 2014 - Sun 25 May 2014 4th International Uranium Film Festival Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Tue 13 May 2014 - Wed 14 May 2014 Energiutblick 2014 - Energimyndighetens energikonferens Stockholm
Sat 26 Apr 2014 Chernobyl Day International
Sat 26 Apr 2014 Vårträff för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken Skellefteå
Tue 08 Apr 2014 - Thu 10 Apr 2014 Symposium on Recycling of metals arising from operation and decommissioning of nuclear facilities Studsvik
Tue 08 Apr 2014 Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet – resultat från studier bland politiker och allmänhet Stockholm
Thu 20 Mar 2014 Presentation av Kärnavfallsrådet Kunskapslägesrapporten 2014 Oskarshamn
Wed 19 Mar 2014 Östhammar kommuns referensgrupp - öppet möte / Presentation av Kärnavfallsrådet Kunskapslägesrapporten 2014 Alunda
Sat 15 Mar 2014 Manifestation mot kärnkraft Karkstad
Tue 11 Mar 2014 Fukushima 3rd Annual Commemoration International
Thu 06 Mar 2014 Samråd om ersättningsreaktorer på Väröhalvön i Varberg Varberg
Sun 02 Mar 2014 - Thu 06 Mar 2014 Waste Management (WM) 2014 Conference Phoenix, USA
Sat 15 Feb 2014 Bruksgymnasiets föreställning "SPÅR" - om kärnkraft, avfall och framtidsval Gimo
Thu 13 Feb 2014 Bruksgymnasiets föreställning "SPÅR" - om kärnkraft, avfall och framtidsval Gimo
Wed 12 Feb 2014 Bruksgymnasiets föreställning "SPÅR" - om kärnkraft, avfall och framtidsval Gimo
Sat 01 Feb 2014 Ett tredje och "sista" öppet samrådsmöte om utbyggnaden av SFR Östhammar
Wed 15 Jan 2014 - Thu 27 Nov 2014 Samråd om ersättningsreaktorer på Väröhalvön i Varberg Sverige
Thu 12 Dec 2013 MKG Seminarium: SSM och Kärnavfallsrådet - i kompletteringsfasen Stockholm
Thu 05 Dec 2013 MKG Seminarium: Ändringar av finansieringssystemet? Stockholm
Sun 01 Dec 2013 Övning Havsörn 2013, en regional kärnenergiberedskapsövning av Länsstyrelsen Uppsala län (datum ej fastställt) Uppsala län
Thu 28 Nov 2013 MKG Seminarium: Naturvärden i Forsmark Stockholm
Mon 25 Nov 2013 Film: Pandora's Promise Stockholm
Thu 21 Nov 2013 MKG Seminarium: Storbritanniens kärnavfallssituation Stockholm
Wed 20 Nov 2013 - Thu 21 Nov 2013 Kärnavfallsrådet: Internationellt symposium om de tekniska barriärerna i slutförvaret för använt kärnbränsle Stockholm
Mon 18 Nov 2013 Sista datum för yttrande av SKB till Mark- och miljödomstolen avseede begärda kompletteringar SKB
Thu 14 Nov 2013 MKG Seminarium: Varför drar slutförvarsprövningen ut på tiden? Stockholm
Tue 12 Nov 2013 - Wed 13 Nov 2013 InSOTEC second Stakeholder Seminar Berlin
Mon 11 Nov 2013 Stephan Pomp - Grön el, varför miljövänner bör gilla kärnkraft Uppsala
Thu 07 Nov 2013 - Wed 13 Nov 2013 Bruksgymnasiets föreställning "SPÅR" - om kärnkraft, avfall och framtidsval Gimo
Mon 04 Nov 2013 - Wed 22 Jan 2014 Vetenskapens värld om Fukushima SVT Play
Fri 01 Nov 2013 Lyktvandring till Forsmark för kärnkraftens offer Forsmark
Wed 23 Oct 2013 Presentation av SKB AB:s Fud-2013 Stockholm
Wed 16 Oct 2013 Konferensen energi och kraft i Oskarshamn Oskarshamn
Mon 14 Oct 2013 - Wed 16 Oct 2013 Euradwaste'13 8th EC Conference on the Management of Radioactive Waste, Community Policy and Research on Disposal Vilnius, Lithuania
Thu 10 Oct 2013 - Fri 22 Nov 2013 Samråd enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbedömningsprogram för en alternativ kärnkraftsreaktor vid kärnkraftsanläggningen i Pyhäjoki, Finland Sverige
Fri 04 Oct 2013 - Tue 31 Dec 2013 Remiss av SKB AB:s Fud-2013 Sverige
Wed 02 Oct 2013 SKB Stockholm Talks: Tre länder är på väg mot en lösning på slutförvaringen av högaktivt kärnavfall. Vilka utmaningar väntar dem och världens övriga länder? Stockholm
Mon 30 Sep 2013 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tar emot SKB AB:s Fud-2013 senast 30 september 2013 Stockholm
Wed 18 Sep 2013 - Fri 31 Jan 2014 Remiss från Miljödepartementet av "Förslag till förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter..." Sverige
Tue 30 Jul 2013 - Tue 22 Oct 2013 European Commission Public Consultation on Nuclear Energy - Insurance and compensation of damages caused by accidents of nuclear power plants (nuclear liability) EU
Thu 11 Jul 2013 Press Conference: International Release of The World Nuclear Industry Status Report 2013 Brussels
Tue 02 Jul 2013 - Fri 05 Jul 2013 Almedalsveckan 2013: Alternativt program på St. Hansskolan 2 - 5 juli 2013 Visby
Tue 18 Jun 2013 - Mon 01 Jul 2013 Uranium action camp in Finland near the Talvivaara disaster site Talvivaara, Finland
Sun 02 Jun 2013 - Mon 03 Jun 2013 Om det svenska slutförvaret. Avfall som skall lagras i 100 000 år! (Film) Öppna Kanalen, Stockholm
Thu 30 May 2013 - Sat 01 Jun 2013 A Tomorrow without Nuclear - A three-day international Anti-Nuclear Conference & Activist Camp in Austria Vienna, Austria
Wed 29 May 2013 - Tue 04 Jun 2013 3rd International Uranium Film Festival for a Global Nuclear-Free Future Rio de Janeiro
Thu 16 May 2013 Stockholm visit of the Peace Boat's 79th Global Peace Voyage Frihamnen, Stockholm
Thu 16 May 2013 MKG seminarium om slutförvarsprövningen och SFR Stockkholm
Thu 16 May 2013 Kärnkraft 2050 - Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott konferens Stockkholm
Mon 13 May 2013 Afrika - Om mineraler och mänskliga rättigheter Stockholm
Fri 26 Apr 2013 - Sun 28 Apr 2013 Chernobyl-Day from uranium mine to nuclear waste, everyone is concerned by nuclear power! Inbternational
Mon 15 Apr 2013 - Sat 15 Jun 2013 Regionförbundet Uppsala Läns utställning Frågor och svar om slutförvar av använt kärnbränsle Ångströmslaboratoriet, Uppsala
Thu 11 Apr 2013 Svensk kärnkraft – är riskbilden förändrad, finns anledning till oro? Stockholm
Mon 08 Apr 2013 - Thu 26 Sep 2013 Östhammars kommuns Dialogturné 2013 Östhammars kommun
Tue 02 Apr 2013 Föreläggande av Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen mot SKB att inkomma med yttrande över de synpunkter som framförts angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Wed 27 Mar 2013 SSM:s tredje informationsmöte om regeringsuppdrag avseende finansieringslag och -förordning Stockholm
Wed 20 Mar 2013 - Thu 21 Mar 2013 Aktionsdygn för förnybart och mot kärnkraft Lund
Thu 14 Mar 2013 Gratis seminarium om biologisk mångfald Östhammar
Tue 12 Mar 2013 - Wed 13 Mar 2013 Public Participation In Decision Making In The Nuclear Domain - A joint event under the auspices of the Aarhus Convention's Task Force on Public Participation in Decision-making Luxembourg
Sat 09 Mar 2013 - Sun 10 Mar 2013 Vårträff för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken Luleå
Sat 09 Mar 2013 Manifestation Fukushima 2 år Karlstad
Fri 01 Mar 2013 Föreläggande av Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen mot SGU att inkomma med eventuellt kompletteringsbehov angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Fri 01 Mar 2013 Webinar: Judging Geological Repositories: How Different Countries Evaluate Nuclear Waste Burial Webinar
Tue 26 Feb 2013 Webinar: Judging Geological Repositories: How Different Countries Evaluate Nuclear Waste Burial Webinar
Fri 22 Feb 2013 Webinar: Burying Trouble - Deep Geological Repositories for Nuclear Waste Webinar
Wed 13 Feb 2013 KÄRNKRAFT - FARLIG OCH ONÖDIG: Utställning och föreläsning Karlstad
Tue 12 Feb 2013 - Mon 25 Feb 2013 Utställningen "Visst går det! - från kärnkraft till förnybar energi" Karlstad
Tue 05 Feb 2013 SSM: Informationsmöte om regeringsuppdrag avseende finansieringslag och -förordning Stockholm
Tue 08 Jan 2013 - Sat 02 Mar 2013 Filmpremiär "Världens säkraste kärnkraftverk" och utställning med vernissage "Vardag i Fukushima" Göteborg, Luleå, Lund, Malmö, Stockholm, Tollered, Umeå, Uppsala, Varberg, Visby, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund
Wed 05 Dec 2012 MKG/Oss seminarium: Vad händer i kopparkorrosionsfrågan? Stockholm och Östhammar
Tue 04 Dec 2012 - Wed 05 Dec 2012 European Roundtable "Aarhus Convention implementation in the context of Nuclear Safety" Brussels
Fri 30 Nov 2012 Two workshops: "Nuclear Neighborhood: Transboundary Issues in European Union and Eastern Partnership Countries" and "Nuclear Power and Democracy in European Union and Eastern Countries" Stockholm
Thu 29 Nov 2012 Ethics of radiation protection Stockholm
Tue 27 Nov 2012 MKG/Oss seminarium: En djupare slutförvaring? - Två projekt som ökar kunskapen om djupa borrhål som alternativ Stockholm och Östhammar