Calender > Calender Archive

Datumsort icon Plats
Wed 16 Oct 2019 Remiss av SKB:s Fud-program 2019 - Förhandsinformation SSM:s lokaler, Solna
Mon 23 Sep 2019 - Thu 03 Oct 2019 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, Huvudförhandling mål nr M 7062-14, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län Nacka tingsrätt och Forsmark
Fri 20 Sep 2019 Naturvårdsverket: Samråd om strålsäkerhetsplaner i Estland Naturvårdsverket
Mon 12 Aug 2019 - Sun 18 Aug 2019 Nuclear Heritage Network's Anti-nuclear summer camp 2019 Döbeln, Germany
Sat 03 Aug 2019 Urkult 2019: Kärnvapen-kärnkraft-krärnkraftsavfall Urklult, Näsåker
Sun 30 Jun 2019 - Sun 07 Jul 2019 Almedalsveckan 2019 - kärnkraft/kärnkraftsavfall: SKB, SSM, Kärnavfallsrådet, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Kvinnor för fred och Folkkapanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen Visby
Fri 24 May 2019 Lunchseminarium med internationella från industin oberoenden experter på kärnavfall (Kanada, Schweiz och Europa) Stockholm
Tue 21 May 2019 - Thu 23 May 2019 Workshop: Information and memory for future decision making - radioactive waste and beyond Stockholm
Mon 20 May 2019 Den finska prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle Alunda / Webbsändas
Mon 01 Apr 2019 Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05), redovisning av uppdraget Sverige
Sat 09 Mar 2019 Vårt Sköra Bottenviken - Informationsmöte arrangerat av Kärnkraftfritt Bottenviken Luleå
Sat 02 Mar 2019 Kopparportens hemlighet - ett teateräventyr för hela familjen Östhammar
Wed 20 Feb 2019 Filmvisning av musikteaterföreställningen SPÅR om kärnavfall och framtid Östhammar
Tue 19 Feb 2019 Östhammars kommuns webbsänt referensgruppsmöte: Myndigheter presenterar sina yttrande i prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) Gimo
Thu 17 Jan 2019 Öppet möte med Östhammars kommuns slutförvarsorganisationens referensgrupp: miljöorganisationernas yttranden om SFR 2 Östhammar
Tue 27 Nov 2018 Öppet möte med Östhammars kommuns slutförvarsorganisationens referensgrupp: SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) Gimo
Fri 23 Nov 2018 Var tar det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk vägen och finns alternativ? Östhammar
Fri 16 Nov 2018 Förvaring av kärnavfall - slutet eller öppet? (Seminarium arrangerad av Gröna Kvinnor och Milkas) Uppsala
Tue 30 Oct 2018 Svenska Turistföreningen (STF) Uppsala och Naturskyddsföreningen i Uppsala läns informationsmöte om slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark Uppsala
Wed 17 Oct 2018 - Thu 18 Oct 2018 SSM Seminar: Celebrating 90 years of Expertise – Radiation Protection in the Next Decade Stockholm
Tue 02 Oct 2018 Seminarium: Strålsäkerhetsmyndigheten 10 år! Stockholm
Sat 25 Aug 2018 Kärnkraftsfritt Bottenviken! Sommarträff 2018 Lövånger Kyrkstad
Mon 06 Aug 2018 - Sun 12 Aug 2018 International Anti-nuclear Summer Camp 2018 Near Narbonne, France
Wed 04 Jul 2018 Hör kärnkraft hemma i ett civiliserat samhälle? Visby
Sun 01 Jul 2018 - Sun 08 Jul 2018 Almedalsveckan 2018: Kärnkraft och kärnkraftsavfall Visby
Fri 08 Jun 2018 Energy Transition in Europe: Options for Constitutional Reform - International Conference on European Energy Policies Copenhagen
Thu 17 May 2018 - Fri 18 May 2018 Baltic Sea NGO Forum 2018 Uppsala
Wed 25 Apr 2018 Östhammars kommuns Informationsträff om utbyggnaden av SFR Österbybruk
Tue 27 Mar 2018 Östhammar kommuns referensgrupp - öppet möte / Presentation av Kärnavfallsrådet Kunskapslägesrapporten 2018 Alunda
Wed 21 Mar 2018 Kärnavfallsrådet arrangerar ett heldagsseminarium kring kunskapslägesrapporten 2018 Stockholm
Mon 19 Mar 2018 Sista dag för synpunkter till MMD på SKB:s ansökan att bygga ut SFR, mål M 7062-14 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen
Sun 11 Mar 2018 Sista dag för synpunkter till SSM på SKB:s ansökan att bygga ut SFR Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Sat 10 Mar 2018 Värmlandmot Kärnkraft: Fukushimadagen - Manefestation och möte Karlstad
Sun 04 Mar 2018 INSTÄLLT 23 jan. 2018: Rådgivande folkomröstning i Östhammars kommun gällande slutförvar för använt kärnbränsle Östhammars kommun
Sat 24 Feb 2018 - Sun 26 Aug 2018 Nuclear Culture - Perpetual Uncertainty: Malmö Konstmuseum Malmö
Tue 13 Feb 2018 Informationsträff gällande slutförvarsfrågan Gimo
Tue 23 Jan 2018 Miljödomstolens yttrande till regeringen om SKB:s KBS-3 ansökan Nacka Tingsrätt
Mon 04 Dec 2017 Inställt: Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om den fortsatta tillståndsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle Stockholm
Thu 30 Nov 2017 Östhammars kommun: Vad händer i slutförvarsfrågan? Gimo
Thu 02 Nov 2017 - Sat 04 Nov 2017 Third Anti-nuclear World Forum Paris, France
Thu 02 Nov 2017 Gröna Kvinnor inbjudar till möte om slutförvaret av kärnavfall i Forsmark och domstolsförhandlingarna Uppsala
Tue 10 Oct 2017 - Sun 15 Oct 2017 International Uranium Film Festival Berlin
Tue 26 Sep 2017 Vad händer i slutförvarsfrågan? Informationsträff anordnad av Östhammars kommun Alunda
Tue 05 Sep 2017 - Thu 26 Oct 2017 Huvudförhandling på miljödomstolen om SKB:s ansökan att bygga KBS-3 Nacka, Oskarshamn, Gimo, Nacka
Tue 29 Aug 2017 Östhammars kommun: Vad händer i slutförvarsfrågan? Östhammar
Sat 19 Aug 2017 Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvikens Sommarträff Morjärv
Mon 17 Jul 2017 - Sun 23 Jul 2017 Nuclear Heritage Network's Anti-nuclear summer camp 2017 Döbeln, Germany
Tue 04 Jul 2017 Kärnavfallsrådets seminarium: Gräv ner och släng nyckeln Visby
Tue 04 Jul 2017 Kärnavfallsrådets seminarium: Slutförvaring av kärnbränsle – vad händer när det oönskade sker? Visby
Mon 03 Jul 2017 Atomkraftens död eller pånyttfödelse (film och debatt) Visby
Fri 28 Apr 2017 Kärnavfallsrådets seminarium om SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 Stockholm
Thu 23 Mar 2017 Vill du veta mer om jordbävningar? Gimo
Thu 16 Feb 2017 Fjärde generationens kärnkraft och slutförvar Östhammar
Tue 14 Feb 2017 Sista datum för yttranden till miljödomstolen om en samordnad prövning av kärnavfalls ansökan och SKB:s kompletteringar V och bemötande Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Wed 07 Dec 2016 Huvudförhandling om utökad mellanlagring vid Studsvik Studsvik
Sat 19 Nov 2016 Rundabordssamtal/Art and Deep Time Radiation Umeå
Wed 16 Nov 2016 Vad ska vi göra med kärnkraftsavfallet? Gävle
Wed 16 Nov 2016 Hearing ang. Studsvikslagens upphörande hos Miljö- och energidepartementet Stockholm
Tue 25 Oct 2016 Författarmöte i Världsbiblioteket: Uranet, vattnet och urfolken, Klas Lundström, journalist och författare Stockholm
Wed 19 Oct 2016 SSM:s granskning av Fud-program 2016 Stockholm
Mon 17 Oct 2016 MKG Seminarium om slutförvaring av kärnavfall i Forsmark Östhammar
Fri 09 Sep 2016 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen muntilg förberedelse med Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt
Wed 24 Aug 2016 SKB samråd om bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Östhammar
Wed 20 Jul 2016 - Mon 19 Sep 2016 Plutonium - Dokumentärfilm UR Play
Sun 03 Jul 2016 - Sun 10 Jul 2016 Almedalsveckan 2016 Visby
Mon 13 Jun 2016 - Wed 15 Jun 2016 International meeting on deep borehole disposal of high-level radioactive waste University of Sheffield, UK
Mon 13 Jun 2016 Seminarium av Kärnavfallsrådet: Etiska aspekter på kärnbränslecykeln Stockholm
Sat 21 May 2016 - Sun 22 May 2016 Kärnkraft vid Bottenviken? Om Fennovoimas planer, kärnavfallet och förnybar energi Skellefteå
Mon 18 Apr 2016 - Sat 05 Nov 2016 Konst- och fotoutställning: Tjernobyl 30 år och Slutförvaring? Stockholm, Skellefteå, Umeå
Wed 13 Apr 2016 Mötesplats SKB, nationell konferens Stockholm
Mon 21 Mar 2016 NPC 2016 - Nuclear Phaseout Congress Zurich, Switzerland
Tue 15 Mar 2016 Kärnavfallsrådets seminarium om: SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 – Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar Stockholm
Wed 09 Mar 2016 SSM: Olyckan – lärdomarna – utmaningarna Heldagsseminarium om kärnkraftsolyckan i Fukushima Solna
Wed 24 Feb 2016 Vad händer i Forsmark? Östhammar
Wed 04 Nov 2015 Kraftiga jordbävningar efter senaste istiden Östhammar
Tue 03 Nov 2015 Kärnavfallsrådet seminarium: Strålningsriskerna för slutförvar för använt kärnbränsle. Vad blir konsekvensen för människor och biota om dosgränsen överskrids? Stockholm
Mon 12 Oct 2015 Östhammar: Slutförvaring i Forsmark? Detta händer i kärnavfallsfrågan Östhammar
Tue 15 Sep 2015 SSM seminarium om prognoser för pris- och löneutveckling på lång sikt (för kärnavfallsprogrammet) Stockholm
Wed 09 Sep 2015 Livet i underjorden - Östhammar kommuns referensgrupp öppet möte Alunda
Mon 29 Jun 2015 - Sun 05 Jul 2015 Almedalsveckan 2015 Visby
Mon 08 Jun 2015 - Sun 21 Jun 2015 People Power Against Nuclear Power! Antinuclear action camp, Pyhäjoki Pyhäjoki, Finland
Wed 20 May 2015 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet - Kärnavfallsrådet, Regeringens rådgivande kommitté, presenterar sin årliga rapport Östhammar
Tue 19 May 2015 Nuclear Energy Conference 2015 Linz, Austia
Fri 15 May 2015 - Tue 15 Sep 2015 Östhammars kommuns Översiktsplan 2015 - ett förslag att tycka till om Östhammars kommun
Wed 06 May 2015 SSM Information till remissinstanser – utbyggnad och fortsatt drift av SFR Stockholm
Thu 30 Apr 2015 Sista datum för kommentar till SSM om nationella planen för allt radioaktivt avfall Stockholm
Tue 28 Apr 2015 SKB Internationell temakväll med egen expertpanel Östhammar
Wed 22 Apr 2015 Åsa Moberg diskutera hennes bok "Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten - en bok om kärnfraften" Alunda
Tue 14 Apr 2015 - Thu 16 Apr 2015 World Uranium Symposium / Mondial sur l'uranium Quebec City, Canada
Wed 01 Apr 2015 - Wed 30 Sep 2015 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s ansökan om tillstånd för SFR Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Thu 26 Mar 2015 SSM seminarium om nationella planen för allt radioaktivt avfall Stockholm
Tue 24 Mar 2015 Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport Stockholm
Sat 14 Mar 2015 4-årsdagen av Fukushimakatastrofen Karlstad
Wed 11 Mar 2015 Manifestation på Fukushimadagen Stockholm
Sat 07 Mar 2015 Hudiksvalls Fredsdagar - Är det Fria ordet verkligen fritt? Hudiksvall
Wed 04 Mar 2015 Energi och hållbarhet i Japan Uppsala
Fri 23 Jan 2015 - Sat 31 Dec 2016 Film: Säker slutförvaring sökes ("Journey to the Saftest Place on Earth") SVT Kunskapskanalen
Wed 21 Jan 2015 Film: Säker slutförvaring sökes ("Journey to the Saftest Place on Earth") SVT Kunskapskanalen
Sun 18 Jan 2015 Film: Säker slutförvaring sökes ("Journey to the Saftest Place on Earth") SVT Kunskapskanalen
Tue 02 Dec 2014 SKB:s samård om utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab Oskarshamn