Östhammars kommun: Vad händer i slutförvarsfrågan?

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
tors 30 nov 2017
Gimo

Källa: Annonsnytt, onsdag 22 november, sid. 8, och
http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/oppet-mote-for-allmanheten/

Gimo, 30 november 2017