MKG:s yttrande över kärnavfallsavgifter för 2006

MKG har yttrat sig över Statens kärnkraftinspektions (SKI) förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för 2006 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m m. MKG anser att de avgifter och säkerhetsbelopp som Statens kärnkraftinspektion föreslår för 2006 för framtida finansiering av kärnavfall och rivning av reaktorer är för låga. Vi förväntar oss att avgifterna kommer att höjas när Finansierings-utredningens förslag genomförs och ser inga skäl till att inte redan nu påbörja höjningen av avgifterna. I yttrandet anger MKG ett antal skäl för att höja avgifterna. Läs MKGs yttrande nedan.

AttachmentSize
MKG_yttrande_over_SKIs_forslag.pdf98.57 KB