Yttrande över SKB:s samråd om inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle