Motion till riksdagen 2007/08:mp318 av Per Bolund (mp) Utvärdera kärnavfallslagring i djupa borrhål