Vi vill veta sanningen! Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Author(s)
Publication date
2008-04-25

Pressmeddelande
från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Vi vill veta sanningen!

Hur många offer förorsakade Tjernobylkatastofen? 56, 4 000, 60 000 eller 500 000? Detta är några av siffror som diskuteras. Fortfarande hemlighåller myndigheter på olika håll i världen, främst i Ukraina, Ryssland och Vitryssland det undersökningsmaterial och den statistik som finns över antalet drabbade. Likaså gör många länder i väst. Detta fastän det finns mängder av olika undersökningar och rapporter som visar att konsekvenserna både vad gäller antalet döda och sjuka är långt högre än de gissningar som har gjorts av olika FN-organ.

När världshälsoorganisationen (WHO) 1959 ingick ett avtal med det Internationella Atomenergiorganet (IAEA) ströps möjligheten att få en saklig, vetenskaplig information om kärnkraftens medicinska effekter. Detta var nämligen inget WHO skulle syssla med, allt som rör kärnkraft, kärnvapen och strålning är IAEA:s angelägenhet. Möjligtvis kan WHO få vara med på ett hörn, men då på IAEA:s premisser.

Sedan ett år tillbaka demonstrerar människor från sex olika organisationer utanför WHO:s lokaler i Genève med kravet på att avtalet från 1959 mellan IAEA och WHO rivs upp.

Folkkampanjen, i likhet med de flesta miljöorganisationer världen över, instämmer i detta krav.

Vi uppmanar regeringen att omedelbart kräva att WHO får mandat att utföra en sanningsenlig och fullständig undersökning av konsekvenserna av Tjernobylolyckan. Vi vill veta sanningen!

Falun den 25 april
Göran Bryntse, ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

För ytterligare information kontakta:

Eia Liljegren-Palmær
e-post info (@) folkkampanjen.se
tel 0573-21 337

Publication year