Författaren Paul Zimmerman på Sverige besök 15-23 mars 2011

Tuesday 15 March 2011 - Wednesday 23 March 2011
Sverige
Uppdaterad 23 februari 2011 (PDF, 30 KB).
 
Författaren Paul Zimmerman besöker Sverige mellan den 15 mars och 23 mars 2011. I sin bok ”A Primer in the Art of Deception” gör han en ambitiös genomgång av riskerna med lågdosstrålning. Zimmerman är starkt kritisk till den rådande metoden att bedöma hälsorisker från strålning, och de strålskyddsmyndigheter som förespråkar och upprätthåller systemet med riskbedömning. Den rådande metoden att bedöma hälsorisker baseras på engångsexponering av högdosstrålning som träffar kroppen utifrån. Metoden har inte förändrats nämnvärt sedan 50-talet trots att de medicinska och biologiska upptäckterna sedan dess gör att den inte längre är giltig. Exempelvis har DNA upptäckts efter det att modellen kom till skriver han.
 
Den stora risken för cancer, missbildningar hos foster och andra hälsoeffekter från strålning, kommer inte från plötslig extern strålning, utan från de mycket små mängder radioaktiva partiklar som letar sig in i våra kroppar via luft, vatten och mat. Dessa interna radioaktiva partiklar utsätter enskilda celler för ett radioaktivt bombardemang med kraft att förändra cellernas egenskaper. Den gängse riskmodellen bortser helt från att det är enskilda celler som utsätts för strålning. Istället räknar den med att strålningsdosen fördelar sig jämnt över hela organet. Utslaget på ett helt organ blir strålningen minimal. Men en tumör, eller defekt i DNA tar sin början i enskilda celler som muterar. Genom att riskerna för människor och miljö konsekvent underskattas underlättas spridningen av radioaktiva föroreningar runt klotet. Uranbrytning, lågdosutsläpp från kärnkraftverk och ammunition med utarmat uran innebär alla betydligt högre risker för människor än vad den traditionella riskmodellen förmår fånga upp. 
 
Zimmerman har släppt delar av sin bok för nerladdning inför sitt Sverigebesök. Det helt centrala kapitel 6 ”The Most Heinous Crime in History: The Betrayal of Mankind by the Radiation Protection Agencies” och en del av kapitel 5 “Radiation Safety in Its Infancy: 1895-1953” samt hela litteraturlistan från kapitlal 6. Detta och andra delar av boken kan laddas ned på http://www.nonuclear.se/zimmerman.
 
Boken kan också beställa för 290 kr plus porto på info@milkas.se.
 
”Zimmerman bygger på ett brett och tålmodigt studium och drivs av en djup och stark vrede. En krävande bok, och ett heroiskt försök att upplysa människor.”
Eva Moberg, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapens tidning Medsols, december 2009.
 
Tisdag 22 mars 2011 kl. 11-12.30 deltar Paul Zimmerman på Sveriges Energiting (www.sverigesenergiting.se) i Stockholm. Hans program för resten av tiden är under planering. För information kontakta Miles Goldstick, milesg@milkas.se, tel. 08-559 223 82, mobil: 070 298 97 47.
 
____________________________________
Paul Zimmerman föddes 1949. Han tog sin examen vid New College i Sarasota, Florida 1972. Han arbetade i många år tillsammans med Dr. Ida P. Rolf som revolutionerade synen på fysisk rehabilitering. Zimmermans yrkesliv har följt i sin lärares fotspår. Han har självlärd inom ämnet strålsäkerhet. Han föreläste åren 1989-1991 på seminarier om hantering av strålningsolyckor och om miljöeffekter av kärnvapen och kärnkraftsreaktorer. Åren 2001 till 2009 ägnade han åt att bit för bit reda ut hur vilseledande den rådande forskningen om strålningseffekter är. Resultatet av det Arbetet är boken “A Primer in the Art of Deception: The Cult of Nuclearists, Uranium Weapons and Fraudulent Science”.