En eftermiddag om slutförvaring av kärnavfall

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Wed 01 Dec 2021
Västerås / digitalt

(Infomation of deltagande digitalt och länk till inspelningen kommer innan 1 december.)

Välkommen Tekniska Föreningen, till en eftermiddag om slutförvaring av kärnavfall!
Inbjudan på Västmanland Upplands Energiförening (VUEF):
http://vuef.se/inbjudan-till-seminarium-slutforvaring-av-karnavfall-1-de...
PDF: https://media.vuef.se/2021/11/Sero-sem-slutforv-A4-version-4-03-interakt...

Program:
Göran Bryntse, teknisk doktor, inleder berättar om slutförvaring av kärnavfall samt kärnkraft relaterat till utsläpp av växthusgaser.
Christopher Leygraf, professor i korrosionsvetenskap, KTH, föredrar om risker med slutförvaring i kopparkapslar.
Herbert Henkel, geofysiker, föredrar sin syn påslutförvaring.
Vi räknar även med att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) medverkar.

Moderator: Eric Söderberg, Nestor AB.
Datum/Tid: 1 december kl. 13.00 – 16.00, lunch serveras mellan 12.00 12.50
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland –
Lysgränd 1, 721 30 Västerås

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt

Anmälan: Registrera dig i Studieförbundet Vuxenskolan, sista anmälningsdag, 28/11. Ange om specialkost önskas. Anmälan gör du i denna länk.

Frågor: Kontakta eric@nestor.se, tlf 070-457 68 22
https://fb.me/e/2EV5wJIAK
--
Håkan Öqvist
Nestor sustainability
Mobil: 070-5920389
E-post: hakan@nestor.se
www.nestor.se