Barnkonventionen, miljö och klimat

Digitalt

Källa: https://www.facebook.com/events/166252685422118/?source=6&ref_notif_typ…

Barnkonventionen, miljö och klimat

Gröna Kvinnor och Sensus Uppsala
Måndag 17 maj 2021 kl. 15-17

Hur kan barnkonventionen tillämpas för ett hållbart samhälle och för klimatet? En grupp i Östhammars kommun har åberopat barnkonventionen som lag för att överklaga kommunfullmäktiges beslut till förvaltningsrätten om att kommunen tillåtit förvar av kärnavfall i Forsmark.

Under seminariet får vi höra om varför beslutet överklagades, om FN:s barnkonvention som svensk lag och om Naturskyddsföreningens arbete med slutförvaret av kärnbränsle, strandskydds- och skogsvårds-utredningar samt att i arbetet för ett hållbart samhälle och för klimatet är det viktigt att beakta barns säkerhet och behov.
Sammanfattning kommer.

Medverkande:
Anna Karin Hammar, präst och teolog; från Östhammarsgruppen om slutförvaret av kärnbränsle
Lisa Skiöld, Barnombud Uppsala län
Hans Å. Jivander, ordförande Naturskyddsföreningen Östhammar
Kirsti Kolthoff, nyckelkvinna för Gröna Kvinnor Uppsala län, Österbybruk, moderator och samtalsledare