Vill du veta mer om jordbävningar?

Thursday 23 March 2017
Gimo

Källa (2017-03-07):
http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/vill-du-veta-mer-om-jordbavni…

Den 23 mars ordnar Östhammars kommuns slutförvarsorganisation en föreläsning om jordbävningar och dess påverkan på ett eventuellt slutförvar i Forsmark. Vi får också en omvärldsspaning om stora jordbävningar och mer kunskap om jordbävningar i Sverige.

Björn Lund, universitetslektor i seismologi från Uppsala universitet, kommer till Bruksgymnasiet i Gimo för att berätta mer om jordbävningar och dess påverkan på ett slutförvar för använt kärnbränsle. Värd för seminariet är Östhammars kommuns referensgrupp för slutförvarsfrågor.

Björn berättar om var och varför de flesta jordbävningar sker och vilka farorna med stora jordbävningar är. Sedan rör vi oss mot Sverige, som ligger långt ifrån de mest seismiskt aktiva områdena. Har vi jordbävningar i Sverige idag, hur stora är de, hur stora skulle de kunna bli och hur stora har vi haft? Med fokus på Forsmark visar Björn hur jordbävningsrisken uppskattas, och vilken risk det är som ett slutförvar måste förberedas för.

Här kan du läsa mer om Björns tidigare publikationer.

Datum: 23 mars
Tid: fika bjuds från 18.00, föreläsningen börjar ca 18.15. Föreläsningen avslutas ca kl 20.00.
Plats: Bruksgymnasiet i Gimo, Gymnasievägen 1
Föreläsare: Björn Lund, Uppsala universitet, universitetslektor i seismologi vid Institutionen för geovetenskaper

Vi kommer också att webbsända föreläsningen här på slutforvarforsmark.se.

Välkomna!