Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05), redovisning av uppdraget

Sverige

För de två kommittédirektiv se: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/06/d…

---------------------------------------------------

Källa (15 augusti 2018): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommitteberattelse/…

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)
Kommittéberättelse M 2017:05 utredningen, se dir. 201:76
utredningen, se dir. 201:76

Beteckning: M 2017:05
Departement: Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad: 2018-05-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29
Direktiv för utredningen, se dir. 201:76
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 januari 2018.

Sammansättning

Särskild utredare: Szendrö, Gabor, fr.o.m. 2017-06-29
Expert: Andersson, Mikael, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Appelgren, Stefan, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Blomberg, Helen, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Cedergren, Sofie, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Gejie, Joakim, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Gerland, Susanne, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Ingman, Anders, fr.o.m. 2017-12-11
Expert: Karjalainen, Jan, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Palm, Emma, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Palmqvist, Jessica, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Sandberg, Anne, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Skånberg, Lars, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Slunga, Erik, fr.o.m. 2018-01-16
Expert: Swahn, Johan, fr.o.m. 2017-11-01
Expert: Telenius, Björn, fr.o.m. 2018-03-06
Expert: Wiebert, Anders, fr.o.m. 2017-11-01
Sekreterare: Lund, Ingemar, fr.o.m. 2017-09-01
Sekreterare: Pettersson, Johan, fr.o.m. 2017-10-16

---------------------------------------------------

Källa (15 augusti 2018): https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/d…

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05), redovisning av uppdraget