Digitala studiebesök: SKB Forsmark och Östhammar

Digitallt

Källa: https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2021/halsa-pa-hos-de-storsta-arbetsplatserna/?fbclid=IwAR17TRfeBn9fEHUgwBsBuhvP8bjDKmjtUeLhrE87znmHILz8sDupsrHQivc

Information från Östhammars kommun

Hälsa på hos de största arbetsplatserna i kommunen

Är du nyfiken på hur det är att jobba hos oss och de tre största arbetsgivarna i kommunen? Passa på att anmäla dig till vårens digitala studiebesök och ta chansen att lära känna några av arbetsgivarna i Östhammars kommun och våra arbetsplatser litet närmare.

SKB – TISDAG 27 APRIL KL. 18.30

Hur tar vi hand om det svenska radioaktiva avfallet, idag och 100 000 år framåt? SKB har uppdraget och kommer så snart regeringen meddelar tillstånd att påbörja uppförandet av tre stora och komplexa byggprojekt. Det handlar om investeringar på 19 miljarder och 1500 jobb. På detta besök berättar vi mer om framtiden i Forsmark och vilka yrkesgrupper vi söker.

Anmäl dig till: hanna.karlsson@skb.se

FORSMARKS KRAFTGRUPP AB – TISDAG 25 MAJ KL. 18.30

Forsmark är Sveriges största elproducent och en viktig del i den svenska energimixen. Som en av de största arbetsgivarna i kommunen har vi ca 1200 medarbetare. Vi kommer att berätta hur man producerar el på ett kärnkraftverk, vad man kan jobba med hos oss och om vårt framtida rekryteringsbehov inom en mängd olika yrkeskategorier. Vi ingår Vattenfallkoncernen och arbetar för att göra Sverige fossilfritt inom en generation.

Anmäl dig senast 24 maj till: besoksverksamheten@vattenfall.com

OBS! Kallelse med länk kommer att mejlas ut inför de studiebesök du anmäler dig till. Respektive organisation som du anmäler dig till är personuppgiftsansvarig och behandlar de uppgifter du lämnar.

Varmt välkommen!

Östhammars Kommun i samarbete med Sandvik Coromant, Forsmarks Kraftgrupp AB och SKB

Kontakter

Lisa Karbelius
HR-strateg
T: 0173 - 862 36
hr@osthammar.se