Globalt högnivåmöte om miljöutmaningar (datumet är en gissning)

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Mon 06 Jun 2022 - Fri 10 Jun 2022
Sverige

Se (Publicerad 27 november 2019): https://www.regeringen.se/artiklar/2019/11/sverige-vill-vara-vard-for-globalt-hognivamote-om-miljoutmaningar/

Datumet är en gissning. Datum för historisk FN konferenser om miljön:

● 5-16 juni 1972, Stockholm, "On the Human Environment"

● 3-14 juni 1992, Rio de Janeiro, Brasilien, "On Sustainable Develeopment"

● 26 augusti-4 september, 2002, Johannesburg Sydafrika, "World Summit on Sustainable Development"

● 13-22 juni 2012, Rio de Janeiro, Brasilien, "On Environment and Develeopment"