Rapport från SKB AB:s andra avslutande samråd i Östhammar 3 maj 2010