Synpunkter på samråd för inkapslingsanläggning och slutförvar, tema redovisning av alternativa lokaliseringar och metoder i MKB